tolken

Een tolk Nederlandse Gebarentaal vertaalt het gesproken of geschreven Nederlands naar de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Een veel gebruikte term voor deze tolk is doventolk of gebarentolk. NGT is een visuele taal die wordt gebruikt door doven onderling en bij communicatie tussen doven en horenden. Nederlandse Gebarentaal is een natuurlijke taal met een eigen lexicon en grammatica. De volgorde van gebaren in een zin is anders dan de volgorde van woorden in een Nederlandse zin. Nederlandse Gebarentaal is meestal de moedertaal van mensen die op hele jonge leeftijd doof geworden zijn of doof geboren zijn. Is Nederlandse Gebarentaal ook jouw moedertaal of de moedertaal van je gesprekspartner? Een tolk NGT is dan waarschijnlijk de tolkmethode die het beste bij de tolksituatie past.

Stemtolken

Het tolken van Gebarentaal naar gesproken Nederlands is ook nodig. Bijvoorbeeld als anderen je niet goed verstaan. De tolk kan jouw gebaren vertalen in goed gesproken Nederlands voor horende mensen, dit heet stemtolken. Met mij kun je van tevoren afspreken of ik voor jou moet stemtolken.